@skolfi

Här finns ett nytt nummer av nyhetsbrevet skolfi.se/pressrum/nyhet… läs om utlysning av forskningsbidrag, vuxenutbildning och se en video!

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.