Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund

Aktuellt

GDPR börjar gälla

25 Maj 2018

Dataskyddsförordningen, GDPR, börjar gälla 25 maj i hela EU. Ett av syftena med de...

Systematiska översikter

Översikt till referensläsare

Översikten Feedback i skrivundervisning har nu skickats till fem lärare för referensläsning.

Forskningsfinansiering

Finansierade projekt 2017

Fem skolforskningsprojekt beviljades bidrag om sammanlagt 20 miljoner kronor över tre år.

Sending...

Tack för din anmälan.

Hoppsan!

Något verkar ha blivit fel.
Försök snart igen.

Internationell utblick

danish-school-logo
eppi-logo
campbell-logo
kunnskapssenter-logo
eef-logo