@skolfi

Peter Fredriksson, Skolverkets tillträdande GD, kom på besök idag. pic.twitter.com/nCZSh2xXVJ

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.