@skolfi

Nyhetsbrev nr 7. Hård konkurrens om forskningsbidrag, referensgruppens arbete, @SverigesElevrad, Almedalen mm. skolfi.se/media/nyhetsbr…

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.