@skolfi

Idag har vi möte med lärarna som ingår i vår försöksverksamhet. skolfi.se/forsoksverksam… pic.twitter.com/beev0MCVdf

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.