@skolfi

Vi söker forskare/projektledare, ansök senast 16 april skolfi.se/om-oss/lediga-… #nyttjobb

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.