@skolfi

Läs om vår försöksverksamhet skolfi.se/nyheter/forsok…

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.