@skolfi

Vårt senaste nyhetsbrev finns här skolfi.se/media/nyhetsbr…. Läs bl a om systematiska översikter, remissvar och evenemang.

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.