@skolfi

Vi välkomnar Kunnskapssenter for utdanning @Kunnskapsrad, vår norska systerorganisation, som är på besök idag. Vi delar erfarenheter om systematiska översikter och spridning av resultaten. pic.twitter.com/63lUCSmpnW

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.