@skolfi

Morten Sager om samarbetet mellan Skolforskningsinstitutet och evidensprogrammet vid Göteborgs universitet bit.ly/2nYOiG5

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.