@skolfi

#ledigtjänst Nu söker vi forskare/projektledare, ansök senast 6 december skolfi.se/om-oss/lediga-… #nyttjobb

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.