@skolfi

Vill du jobba med oss? Nu söker vi en kommunikationsansvarig. skolfi.se/om-oss/lediga-…

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.