@skolfi

Här finns tre informationsblad, bl a om undervisning på vetenskaplig grund skolfi.se/nyheter/nya-in… Hämta och sprid bland kollegor! pic.twitter.com/uIhObdxzv7

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.