Aktuellt

EIPPEE 2018

EIPPEE, Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe, arrangerar en workshop i London 12–13 juni. Skolforskningsinstitutets Linda Ekström och […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 15

I vårt sista nyhetsbrev före sommaren skriver vi om 2017 års Skolmyndighetsutredning och förslagen som gäller institutet, utlysning av forskningsbidrag […]

Läs mer

Möte med forskningsledarna

Skolforskningsinstitutet möter de forskningsledare som beviljades bidrag i 2017 års utlysning.

Läs mer

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Idag möts projektgruppen för Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. Systematisk översikt om läsförståelse och undervisning om lässtrategier  

Läs mer

Lek i förskolan

Projektgruppen som arbetar med den systematiska översikten om lek i förskolan har möte 28 maj för att arbeta med analys […]

Läs mer

GDPR börjar gälla

Dataskyddsförordningen, GDPR, börjar gälla 25 maj i hela EU. Ett av syftena med de nya reglerna är att skydda enskildas […]

Läs mer

Konferens för forskare och lärare

Närmare 200 forskare och lärare, involverade i praktiknära forskning, kommer att delta i konferensen om den praktiknära skolforskningens teori och praktik. Syftet med konferensen är att identifiera och diskutera vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor i så kallade praktiknära forskningsansatser.

Läs mer

Skolforskningsnämnden samlas

Skolforskningsnämnen sammanträder i institutets lokaler i Solna.

Läs mer

Forskning i samverkan, NÄD2018

Högskolan Kristianstad arrangerar NÄD 2018, Nationell ämnesdidaktisk konferens 2018, på högskolans campus 26–27 april. Konferensen vänder sig främst till forskare och lärare vid universitet och högskolor. Konferensens tema är Forskning i samverkan.

Läs mer

NÄD2018, Forskning i samverkan

Högskolan Kristianstad arrangerar NÄD 2018, Nationell ämnesdidaktisk konferens 2018, på högskolans campus 26–27 april. Konferensen vänder sig främst till forskare och lärare vid universitet och högskolor.

Läs mer
1 2 3 29