Aktuellt

>

Camilo von Greiff ny direktör

Regeringen har i dag utsett Camilo von Greiff till myndighetschef och ny direktör för Skolforskningsinstitutet. Camilo tillträder sin tjänst 15 augusti. […]

Läs mer

Projektmöte vuxenutbildning

Idag har gruppen som arbetar med arbetssätt och metoder inom vuxenutbildning projektmöte i Solna Strand. Mer om arbetet med den […]

Läs mer

EIPPEE 2018

EIPPEE, Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe, arrangerar en workshop i London 12–13 juni. Skolforskningsinstitutets Linda Ekström och […]

Läs mer

Nyhetsbrev nr 15

I vårt sista nyhetsbrev före sommaren skriver vi om 2017 års Skolmyndighetsutredning och förslagen som gäller institutet, utlysning av forskningsbidrag […]

Läs mer

Möte med forskningsledarna

Skolforskningsinstitutet möter de forskningsledare som beviljades bidrag i 2017 års utlysning.

Läs mer

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Idag möts projektgruppen för Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. Systematisk översikt om läsförståelse och undervisning om lässtrategier  

Läs mer

Lek i förskolan

Projektgruppen som arbetar med den systematiska översikten om lek i förskolan har möte 28 maj för att arbeta med analys […]

Läs mer

GDPR börjar gälla

Dataskyddsförordningen, GDPR, börjar gälla 25 maj i hela EU. Ett av syftena med de nya reglerna är att skydda enskildas […]

Läs mer

Konferens för forskare och lärare

Närmare 200 forskare och lärare, involverade i praktiknära forskning, kommer att delta i konferensen om den praktiknära skolforskningens teori och praktik. Syftet med konferensen är att identifiera och diskutera vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor i så kallade praktiknära forskningsansatser.

Läs mer

Skolforskningsnämnden samlas

Skolforskningsnämnen sammanträder i institutets lokaler i Solna.

Läs mer
1 2 3 29