Akademikernas högskolepolitiska forum

Johan Wallin, fil.dr och projektledare Skolforskningsinstitutet, deltar på seminarium Hur hanterar vi vetenskapliga kunskapsluckor?

3 Februari 2016

Den 3 februari 2016 arrangerar Saco, 13 Sacoförbund samt Saco Studentråd Akademikernas Högskolepolitiska Forum med Sveriges främsta inom högre utbildning och forskning som gäster. Rubriken är ”högre utbildning och forskning för en hållbar framtid”.

För en hållbar samhällsutveckling är det viktigt att högskolan, näringslivet och samhället kompletterar varandra i sökandet efter nya lösningar på olika samhällsutmaningar. Inom flera forskningsområden finns idag så kallade vetenskapliga kunskapsluckor – systematiska översikter av forskningen visar på osäkra eller omstridda kunskapsunderlag för olika angelägna samhällsfrågor. Representanter från det pedagogiska, medicinska och miljövetenskapliga området samtalar om hur vetenskapliga kunskapsluckor definieras och hanteras. Vilka är deras främsta utmaningar och vilka är vägarna framåt?

  • Johan Wallin, fil.dr, projektledare Skolforskningsinstitutet.
  • Sofia Tranaeus, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), programchef Alert och Vetenskapliga kunskapsluckor.
  • Uno Svedin, professor institutionen för data och systemvetenskap, Stockholms universitet. Forskare Stockholm Resilience Center.

Akademikernas högskolepolitiska forum information och program