Beredningsgruppen

19 Sept 2017

Beredningsgruppen möts för arbetet med att granska, bedöma och göra urval av ansökningarna till forskningsmedel för praktiknära forskning.

Läs om utlysning av forskningsmedel