Besök av SPSM:s generaldirektör

13 Sept 2017

Fredrik Malmberg, generaldirektör vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), besöker Skolforskningsinstitutet.

Läs om SPSM