ESS nätverksträff

8 Dec 2016

ESS är ett nationellt nätverk där Skolforskningsinstitutet ingår, tillsammans med Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

På agendan för nätverksträffen står metodutveckling.