Feedback i skrivutveckling – projektgruppsmöte

7 Sept 2017

Projektgruppen som arbetar med den systematiska översikten om feedback i skrivutveckling träffas för att arbeta med tidiga textutkast.

Läs om översikten