Projektgruppsmöte: Feedback inom skrivutveckling

13 Februari 2018

Projektgruppen som arbetar med den systematiska översikten om feedback inom skrivutveckling har möte 13 februari för att bland annat bearbeta rapportutkastet.

Läs mer om projektet.