Flera medarbetare deltar vid SKOLFORSK

28 Januari 2015

Flera av Skolforskningsinstitutets medarbetare deltar vid Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommittés nationella konferens SKOLFORSK. Konferensen är en slutrapportering av projektet SKOLFORSK som Vetenskapsrådet har genomfört på uppdrag av regeringen att ta fram validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Syftet har varit att skapa en plattform av kunskapsunderlag inför etableringen av Skolforskningsinstitutet.