Möte med försöksverksamheten

17 Mars 2017

Skolforskningsinstitutet träffar försöksverksamheten för att fortsätta arbetet med att hitta en struktur för att pröva och utvärdera arbetssätt och metoder från de systematiska översikter som institutet kommer att presentera senare i år.

Under dagen fortsätter också arbetet med referensgrupper.