Gustav Fridolin besöker Skolforskningsinstitutet

Utbildningsminister Gustav Fridolin och statssekreterare Helen Öberg besöker Skolforskningsinstitutet.

25 Maj 2016