Läsförståelse och undervisning om lässtrategier, projektgruppsmöte

13 Sept 2017

Projektgruppen som arbetar med den systematiska översikten om lässtrategier och läsförståelse träffas idag.

Läs om översikten