Leda lärande

Lena Adamson berättar om institutets uppdrag och Linda Ekström presenterar en av de pågående systematiska översikterna, "Undervisning om lässtrategier som ett arbetssätt för att främja elevers läsförståelse".

7 Sept 2016

Onsdagen den 7 september samlas förstelärare, lärare med lektorat, skolledare och chefer på utbildningsförvaltningen till en heldag på Waterfront. Fokus är på undervisning och lärande utifrån hur vi tillsammans utvecklar kärnan i vår verksamhet.

Leda lärande information och program