Lena Adamson deltar i Sveriges skolchefers konferens

19 Maj 2017

Lena Adamson deltar i en paneldebatt på temat: Hur kan Politik, Forskning och Näringsliv bidra i Skolchefens styrnings- och ledningsuppdrag?

Läs mer

skolchef.se

Program (pdf)