Människors livsfrågor i forskning och undervisning

Lena Adamson avslutningstalar på konferensen.