Möte med forskningsledare

16 Mars 2017

Sju projekt beviljades forskningsbidrag från Skolforskningsinstitutets utlysning 2016. För att följa utvecklingen i projekten har institutet bjudit in de sju forskningsledarna till ett gemensamt möte. Närvarar gör också departementsrådet Linda Norman Torvang.