Möte med försöksverksamheten

28 April 2017

Försöksverksamheten är ett pilotprojekt där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt ska pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och metoder från Skolforskningsinstitutets kommande systematiska översikter.

Läs mer om Försöksverksamheten