Möte med Försöksverksamheten

1 Dec 2016

Lena Adamson och Johan Wallin träffar deltagarna i Försöksverksamheten för att diskutera framtida utvärderingsprojekt.

Försöksverksamheten består av nio lärare som kommer att testa samt utvärdera utvalda arbetssätt och metoder från institutets kommande systematiska översikter.

Läs mer om Försöksverksamheten