Nordic Education in Focus: Is there a Common Ground?

6 Februari 2017

Utbildningsvetenskaplig konferens inom ramen för det nordiska forskningsprogrammet Education for tomorrow. Lena Adamson deltar i konferensen.

Program och information på NordForsks webbplats