Projektgruppsmöte

30 Juni 2017

Projektgruppen för den systematiska översikten om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har arbetsmöte inför kvalitetsgranskningen.

Läs om projektet Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever