Projektgruppsmöte

31 Aug 2017

Projektgruppen för den systematiska översikten om språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt träffas för ett avstämningsmöte om kvalitetsgranskningen.

Läs om projektet Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever