Projektgruppsmöte

24 Januari 2018

Projektgruppen för arbetet med den systematiska översikten om läsförståelse och undervisning om lässtrategier möts idag.

Läs om översikten