Projektgruppsmöte: Lekens roll i lärandet

11 Sept 2017

Projektgruppen som arbetar med den systematiska översikten om lek i förskolan träffas för att arbeta med den pågående relevansgranskningen av studier ur sökningen. Under Elín Hafsteinsdóttirs tjänstledighet är Karolina Fredriksson projektledare.

Läs om översikten