Projektgruppsmöte

7 Juni 2017

Den projektgrupp som arbetar med översikt 5, Läsförståelse och undervisning om lässtrategier, samlas hos Skolforskningsinstitutet i Solna för att bland annat fastslå vilka kriterier som ska styra den förestående kvalitetsgranskningen

Läs mer om projektet