researchED 2017 National Conference + Huntington School

11 Sept 2017

Skolforskningsinstitutets chef Lena Adamson deltar 9 september i konferensen researchED 2017 i London samt besöker Huntington School i York 11 september. Skolan är en av EEF:s research schools.

Läs om researchED 2017

Läs om Huntington School och om EEF research schools

På UR Samtiden finns ett program om EEF:s forskningsskolor