Skolforskningsinstitutet – till nytta för skolan?

Mats Miljand, utvecklingsstrateg, presenterar Skolforskningsinstitutet vid Regionalt utvecklingscentrum, Göteborgs universitet.

26 Mars 2015

Huvudsyftet med mötet är att diskutera utmaningar, behov och möjligheter när det gäller en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kl. 13.00 – 16.30 Lyktan, Wallenberg konferenscentrum, Medicinaregatan 20, Göteborg
För mer information om och anmälan till ”Skolforskning och fortbildning”på Göteborgs universitets webbplats