Skolledare och forskningen

Lena Adamson föreläser på konferensen i Hässleholm på temat Skolledaren och den vetenskapliga grunden.