Skolledaren och forskningen

Lena Adamson är en av huvudföreläsarna på konferensen i Umeå. Seminariet är på temat Skolledaren och den vetenskapliga grunden.