Uppstartsmöte

19 Februari 2018

Projektgruppen som ska arbeta med den systematiska översikten som vänder sig mot vuxenutbildningsområdet har uppstartsmöte. Läs mer om inriktningen för översikten.