Vetenskapliga rådet

25 Okt 2017

Vetenskapliga rådet möts 25-26 oktober för att besluta om vilka forskningsprojekt som beviljas medel för praktiknära skolforskning.

Utlysning av forskningsmedel 2017