Finansierade forskningsprojekt 2017

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fem skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget drygt 20 miljoner kronor över en period på tre år. Vid årets utlysning inkom 94 ansökningar från 21 lärosäten som tillsammans har upprättat samarbete med 236 skolor.

Finansierade forskningsprojekt

Undervisning för hållbar utveckling – en longitudinell implementeringsstudie. Forskningsledare: Niklas Gericke, professor, Karlstads universitet

Undervisning genom socio-vetenskapliga dilemman i gymnasiets naturvetenskapliga ämnen: Utveckling av didaktiska modeller för att inkludera risk och riskbedömning. Forskningsledare: Karim Hamza, fil.dr, Stockholms universitet

Konsten att lära sig svetsa – en studie om undervisning och lärande på industritekniska programmet. Forskningsledare: Nina Kilbrink, fil.dr, Karlstads universitet

Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik. Forskningsledare: Susanne Kjällander, fil.dr, Stockholms universitet

Att utveckla undervisningen och förbättra lärandet genom klassrumsledarskap, klassrumsklimat och skolklimat. Forskningsledare: Robert Thornberg, professor, Linköpings universitet