Medelsförvaltare

De forskningsbidrag som Skolforskningsinstitutet betalar ut ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller vissa kriterier.

Godkänd medelsförvaltare

När en ansökan om forskningsbidrag lämnas in till Skolforskningsinstitutet måste den ha en godkänd medelsförvaltare. Om detta saknas avvisas ansökan utan vidare granskning. Om medelsförvaltaren inte är godkänd är det därför viktigt att ansöka om att bli godkänd i god tid.

I dokumenten nedan framgår vilka som är godkända medelsförvaltare i dag och vilka kriterier som gäller för att bli godkänd som medelsförvaltare:

Godkända medelsförvaltare (pdf)

Kriterier för godkännande av medelsförvaltare (pdf)

Ansök om att bli godkänd som medelsförvaltare

Ansökan görs i nedanstående blankett. Ifylld blankett ska skrivas under (digitalt eller för hand) och skickas med e-post till: forskningsansokan@skolfi.se

För att ansökan ska hinna behandlas inför 2017 års utlysning ska den vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast den 10 april 2017.

Ladda ner blankett: Ansökan medelsförvaltare (word)

Kontakt

Vid frågor kontakta:
forskningsansokan@skolfi.se