Utlysning av forskningsmedel 2018

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2018 öppnar 14 mars och stänger 9 maj.

Vi reviderar just nu anvisningarna. För dig som redan nu vill börja planera en ansökan så kommer det inte att bli några större förändringar från förra årets utlysning.  Skolforskningsnämnden beslutade vid senaste mötet att 2018 års utlysnings­text lyder: Metoder och arbetssätt för undervisning som främjar barns och elevers utveckling och lärande.