Anvisningar för sökande 2017

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2017 öppnar den 28 mars kl. 14.00 och pågår till den 16 maj kl. 14.00. Anvisningar för sökande finns samlat i dokumentet här nedan.

Så gör du för att söka

Anvisningar för sökande (pdf)

Ansökan görs i Prisma

Viktiga datum

  • Utlysningen öppnar den 28 mars kl. 14.00.
  • Utlysningen stänger den 16 maj kl. 14.00.
  • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.
  • Besluten kommer att kommuniceras i början av november.