Det är viktigt att veta vad det är för slags text man läser – inte bara vem som har skrivit den

Det är viktigt att veta om det man läser har publicerats i ett vetenskapligt sammanhang, och därmed är granskad av andra experter på samma område (så kallad peer review) eller inte. Även om det inte är någon garanti så ska peer review-processen borga för att resultaten som publiceras är tillförlitliga, att de är hederligt presenterade, och att de till exempel inte bara är någons åsikter. Sedan kan forskare producera både texter som är peer review-granskade och texter som inte är det.

Då det gäller resultaten som kommer från en systematisk översikt så är denna kritiska granskning redan gjord. Dels genom att de enskilda studierna som ingår i översikten har granskats i samband med att de publicerats var för sig, dels genom att de också genomgått flera granskningar i samband med att översikten gjorts. Men det skadar aldrig att ändå själv ha ett kritiskt perspektiv. Det kan exempelvis handla om att fundera på om översikten är relevant för de förhål­landen man själv verkar inom, och när översikten gjordes. Tumregeln är att en systematisk översikt bör uppdateras var tredje år, men det beror naturligtvis också på vad forsk­ningsområdet handlar om.

 

Evidens betyder stöd eller belägg – inte bevis

Evidensinformerad undervisning är ett bredare begrepp än undervisning på vetenskaplig grund

Skolforskningsinstitutets verksamhet utgår alltid från de verksammas behov

Nyckelbegrepp