Ett vetenskapligt förhållningssätt betyder bland annat att man vrider och vänder på saker

Ett vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt betyder i praktiken att man vrider och vänder på saker. När man läser en text bör man till exempel fråga sig vem eller vilka som ligger bakom texten. Man bör också leta efter olika perspektiv på samma sak samt efter kritik mot de studier man läst, och kritik finns det nästan alltid. Det är då viktigt att fundera på

  • vem som kritiserar – om det är andra forskare på området, forskare från andra discipliner, företrädare för olika intressen som politiska åsikter eller enskilda tyckare
  • vad som kritiseras
  • om denna kritik är relevant i det egna sammanhanget.

 

Det är viktigt att veta vad det är för slags text man läser – inte bara vem som har skrivit den

Evidens betyder stöd eller belägg – inte bevis

Evidensinformerad undervisning är ett bredare begrepp än undervisning på vetenskaplig grund

Skolforskningsinstitutets verksamhet utgår alltid från de verksammas behov

Nyckelbegrepp