Vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt är inte samma sak

Det som vi definierar som en vetenskaplig grund är alltså forskningsbaserad kunskap som kommer från resultaten av studier som forskare har bedrivit. Ett vetenskapligt förhåll­ningssätt däremot är något man själv kan ha. Ibland kallar vi det också för ett kritiskt förhållningssätt. Ett vetenskapligt eller kritiskt förhållningssätt bör alla ha i alla sammanhang där man planerar, genomför eller utvärderar sin undervis­ning.

 

Ett vetenskapligt förhållningssätt betyder bland annat att man ”vänder och vrider” på saker

Det är viktigt att veta vad det är för slags text man läser – inte bara vem som har skrivit den

Evidens betyder stöd eller belägg – inte bevis

Evidensinformerad undervisning är ett bredare begrepp än undervisning på vetenskaplig grund

Skolforskningsinstitutets verksamhet utgår alltid från de verksammas behov

Nyckelbegrepp