Nyckelbegrepp

Vad menar vi när vi använder begrepp som vetenskaplig grund, vetenskapligt förhållningssätt eller evidens? I texten Undervisning på vetenskaplig grund – vad är det? reder vi ut några nyckelbegrepp. Texten ingår i publikationen Vetenskap och Beprövad Erfarenhet – Skola, som tagits fram inom ramen för forskningsprogrammet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet (VBE).