Vetenskapligt förhållningssätt

Det som vi definierar som en vetenskaplig grund är alltså forskningsbaserad kunskap som kommer från resultaten av studier som forskare har bedrivit. Ett vetenskapligt förhåll­ningssätt däremot är något man själv kan ha. Ibland kallar vi det också för ett kritiskt förhållningssätt. Ett vetenskapligt eller kritiskt förhållningssätt bör alla ha i alla sammanhang där man planerar, genomför eller utvärderar sin undervis­ning.

Ett vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt betyder i praktiken att man vrider och vänder på saker. När man läser en text bör man fråga sig vem eller vilka som ligger bakom texten. Man bör också leta efter olika perspektiv samt efter kritik mot de studier man läst. Kritik kan komma från forskare på området eller från andra dicipliner, företrädare för olika intressen och politiska åsikter, samt enskilda tyckare. Det är då viktigt att fundera på

  • vem som kritiserar
  • vad som kritiseras
  • om kritiken är relevant.

Vetenskaplig grund

Kritisk granskning

Evidens betyder stöd eller belägg – inte bevis

Evidensinformerad undervisning