Publicerade systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar parallellt med sex systematiska översikter. Publicerade översikter finns att läsa här i olika versioner:

  • fullständig rapport
  • sammanfattning
  • informationsblad

Här finns även den fullständiga rapportens bilagor publicerade.