Publicerade systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar parallellt med flera systematiska översikter. När vi publicerar en systematisk översikt finns den att läsa här på webbplatsen. Den går även att beställa i tryckt format.

Publicerade översikter finns att läsa som sammanfattning, informationsblad och fullständig rapport. På webbplatsen finns även den fullständiga rapportens bilagor publicerade.

Under 2017 publicerade vi de två första översikterna: Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan och Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Den senare är publicerad i två delrapporter, en för förskolan och en för grund- och gymnasieskolan.

Tre systematiska översikter