Försöksverksamheten

Försöksverksamheten är ett pilotprojekt där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt ska pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och metoder från Skolforskningsinstitutets kommande systematiska översikter.

5_webb_600px

Försöksverksamheten tillsammans med Lena Adamson, Skolforskningsinstitutet 2017.

En av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter är att göra forskningssammanställningar över praktiknära forskning samt att sprida och kunskapsdela dessa forskningsresultat. En viktig utgångspunkt i arbetet med dessa sammanställningar är praktikens utmaningar och behov av ny kunskap ­- vad behövs för att kunna bedriva undervisning på vetenskaplig grund? Lika viktigt är att institutet tar tillvara erfarenheter från skolans praktik då dessa forskningsresultat prövas i en svensk kontext.

Skolforskningsinstitutet har därför startat ett pilotprojekt, Försöksverksamheten, där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt ska pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och metoder från institutets kommande systematiska översikter. De översikter som är aktuella i ett första skede är inom matematik och läs- och skrivområdena.

Försöksverksamheten består av totalt nio lärare från olika delar av landet. Projektet startade hösten 2016 och löper över tre terminer.

Utbildning i evidensbasering

Som ett första steg, och som en förberedelse inför det fortsatta arbetet, gick deltagarna kursen Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter utifrån evidens vid Göteborgs universitet. Som examinationsuppgift genomförde varje deltagare en studie där en verksamhetsrelevant frågeställning undersöktes i syfte att planera ett kommande förändringsarbete.

Presentation av examensarbeten (pdf)

Information om kursen Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter utifrån evidens (pdf)

Arbetssätt och metoder ska prövas hösten 2017

Under 2017 kommer deltagarna nu att välja några arbetssätt och metoder från de kommande systematiska översikterna för att pröva dessa i sina respektive verksamheter.