Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /usr/share/nginx/www/v2.skolfi.se/app/plugins/fetch-tweets/include/library/apf/factory/_common/utility/AdminPageFramework_RegisterClasses.php on line 81 Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /usr/share/nginx/www/v2.skolfi.se/wordpress/wp-blog-header.php on line 19 Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /usr/share/nginx/www/v2.skolfi.se/wordpress/wp-includes/template-loader.php on line 75 Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /usr/share/nginx/www/v2.skolfi.se/app/skolfi-theme/single.php on line 1 Uppstartsmöte för referensgrupper | Skolforskningsinstitutet

Uppstartsmöte för referensgrupper

3 Februari 2017

Skolforskningsinstitutet har bjudit in representanter från skolor och förskolor för att delta i referensgrupper.

Målet med Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är att de ska vara till nytta för de verksamma i skolan och förskolan. Referensgruppernas uppdrag blir därför att fungera som stöd och bollplank i arbetet med att utveckla de systematiska översikternas användbarhet i praktiken.

De referensgrupper som bildas under uppstartsmötet kommer att träffas regelbundet under året.