Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?

Under seminariet i Almedalen samtalar Lena Adamson, direktör Skolforskningsinstitutet, Lena Hallengren, gruppledare och ordförande Utbildningsutskottet Socialdemokraterna, Maria Stockhaus, riksdagsledamot Moderaterna, Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous, Tony Mufic utbildningsdirektör Stockholm stad med flera om hur man konkret kan samverka för att åstadkomma skolutveckling på vetenskaplig grund.

6 Juli 2016

Hur ger vi praktiknära forskning en viktigare roll i skolan? Hur kan forskare och lärare tillsammans förbättra undervisningen? Med konkreta exempel och genom inspel från lärare och ansvariga på olika nivåer samtalar vi om vad som kan och behöver göras.

Skolutveckling på vetenskaplig grund  – hur når vi dit?