Besök från norska KSU

7 Sept 2017

Kollegor från Kunnskapssenter for utdanning i Oslo kommer på besök till institutet. På agendan står kunskapsutbyte och metodsamarbete kring systematiska översikter.

Läs om norska Kunnskapssenter for utdanning