Lek och lärande på EECERA-konferens

29 Aug 2017

Skolforskningsinstitutets projektledare Elín Hafsteinsdóttir presenterar ett paper med titeln Challenges to Undertaking a Systematic Review on Children’s Play. Presentationen kommer att vara en del av konferenstemat som handlar om lek och lärande.

Konferensen hålls 29 augusti-1 september i arrangemang European Early Childhood Education Research Association, EECERA.

Läs om EECERA-konferensen

Läs om Skolforskningsinstitutets systematiska översikt Lekens roll i lärandet