ESS-net workshop

11 Dec 2017

ESS-net, nätverket med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EVIEM) och Skolforskningsinstitutet, möts 11 december. Workshopen ska ge möjlighet till diskussion och utbyte av erfarenheter kring  kvalitativa synteser från ett olika områden t ex miljö, utbildning och medicin.