Försöksverksamheten

11 Januari 2018

11-12 januari möts lärarna och huvudmännen inom Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet för ett avslutande möte och seminarium.

Försöksverksamheten