Lärarutbildningskonferens Örebro

30 Maj 2017

Lena Adamson presenterar Skolforskningsinstitutet och institutets forskningsprofil på lärarutbildningskonferensen i Örebro den 30 maj. Konferensens tema är: Praktiknära forskning och praktiknära samverkan ur ett lärarutbildningsperspektiv.

Läs mer

Program

www.oru.se/utbildning/lararutbildning/lararutbildningskonferens-orebro-30-31-maj-2017