Nationell RUC konferens

Lena Adamson presenterar Skolforskningsinstitutets syn på praktiknära forskning och berättar om aktuell verksamhet.