Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever

9 Okt 2017

Projektgruppen som arbetar med översikten om språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever möts idag.

Den systematiska översikten och arbetsprocessen presenteras här.